Over het project

International Academy for Experiential Education

Ervaringsleren wordt door heel wat vormingsorganisaties ,verspreid over de ganse wereld , gezien als één van de meest effectieve pedagogische methodes in het werken rond persoonlijke ontwikkeling en (inter)persoonlijke vaardigheden.

“Researchers who have studied adult learning and specifically management development concur… Action learning seems to be especially helpful in acquiring interpersonal skills. People find it easier to act themselves into a new way of thinking than to think themselves into a new way of acting.” – Linda Hill, Becoming a Manager.

Het begeleiden van een ervaringgericht programma vraagt heel wat inzicht, ervaring en begeleidingsachtergrond . Ervaringsgerichte begeleiders moeten kunnen inspelen op het proces dat zich aandient ( via actie en reflectie )en inzicht hebben in het groepsproces en het persoonlijk ontwikkelingsproces van de deelnemers. Dit vraagt een degelijke opleiding en coaching.

Uit onderzoek blijkt dat in de 4 partner landen er over de term ervaringleren nogal wat verwarring bestaat. Ook tussen de organisaties die beweren ervaringsgericht te werken bestaat er nogal wat kaf tussen het koren. Daarnaast blijkt dat er op dit moment weinig kwalitatief hoogstaande opleidingen rond ervaringsleren en procesbegeleiding bestaan.

The international academy for experiential education wil graag inspelen op de prioriteiten van de Europese Commissie rond volwassenenvorming en levenslang leren. In één van die documenten, ‘Adult learning : Its never to late to learn’, vraagt de Commissie aandacht voor de kwaliteit van de opleidingen voor begeleiders in de volwassenenvorming. Dit is ook één van de prioriteiten van het Grundvig programma .

Naast een professioneel opleidingstraject biedt het project via de website ook :

  • Een overzicht van bestaande ervaringsgerichte organisaties in de partnerlanden
  • Een overzicht van de gebruikte ervaringsgerichte methodes in de opleiding
  • De resultaten van de individuele projecten van de deelnemers
  • Een overzicht van artikels, presentaties van het project in conferenties en seminaries , enz…

Deze documenten zullen beschikbaar zijn in het Engels en in de talen van de deelnemende landen, nl. Litouws, Italiaans , Nederlands, Frans en IJslands.

Hiermee willen we bijdragen aan de verbetering en de ontwikkeling van het ervaringsgericht leren in het volwassenen onderwijs .