Apie projektą

Tarptautinė patirtinio mokymo akademija

Patirtinis mokymas kaip vienas efektyviausių suaugusių mokymo metodų, ypač ugdant bendrąsias kompetencijas (tokias kaip socialinės, pilietinės, kultūrinės, tarpkultūrinės ir verslumo) buvo pripažintos daugelio suaugusiųjų švietimo specialistų visoje Europoje ir pasaulyje. Šis metodas naudojamas dirbant su įvairiomis besimokančiųjų grupėmis.

Mokymo vadovai, kurie veda patirtinio mokymo seminarus, turi turėti tvirtą profesinį pasirengimą ir žinių bagažą. Šiandien mūsų projekto partnerių šalyse vyksta daugybė įvairios kokybės patirtinio mokymo renginių, daugeliui šių renginių vedančiųjų svarbu gilinti žinias ir įgyti daugiau patirties patirtinio mokymo srityje. Atsižvelgiant į šiuos poreikius svarbu  gausinti profesionalių mokymo kursų patirtinio mokymo metodikos temomis prieinamumą.

Dokumente “Suaugusiųjų mokymasis: niekada nevėlu mokytis“ Europos komisija kviečia “užtikrinti suaugusiųjų mokymosi programų kokybę: Suaugusiųjų švietimo kokybė taip pat yra Grundtvig programos prioritetas. Taigi mūsų projektas atliepia esminius švietimo politikos aspektus.

Atliepiant aukščiau įvardintus poreikius ir prioritetus, projekte siekiama šių tikslų:

 • Sukurti patirtinio mokymo metodikosmokymo medžiagą:
  • parengti suaugusių patirtinio mokymo praktikos pavyzdžių apžvalgą,
  • aprašyti kokybiško patirtinio mokymo principus,
  • parengti mokymo priemonių rinkinį.
 • Vykdyti patirtinio mokymo idėjų sklaidą:
  • sukurti internetinį puslapį,
  • parengti mokymo medžiagą pilotinio kurso dalyviams ir aprašyti kurso dalyvių projektus bei idėjas,
  • pristatyti projekto rezultatus konferencijose, specializuotuose žurnaluose ar naujienų tinklapiuose

Projekto produktai bus prieinami anglų kalbą ir projekte dalyvaujančių partnerių kalbomis – lietuvių, italų, islandų, vokiečių, prancūzų ir olandų.